Home / KIẾN THỨC / Tâm Lý Học

Tâm Lý Học

Kiến thức và những bài học tâm lý.

Sự nhẹ dạ của đám đông

Đám đông không phải thuật ngữ dễ hiểu đâu. Khi định nghĩa đám đông, chúng tôi đã nói rằng một trong những tính cách chung của nó là tính dễ bị gợi ý quá mức, và chúng tôi cũng đã chỉ ra trong mọi quần tụ người, một sự gợi …

Read More »