Home / Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ: Số 256 Yên Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI :  (+84) 1663 723 154
THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 – 19:00
Thứ Bảy: 8:00 – 12:00

Website: www.baoboi.vn

Email: nhamkthd92@gmail.com

Facebook: