Home / Tag Archives: Kế ban ơn

Tag Archives: Kế ban ơn

Ba Mươi Sáu Kế Nhân Hoà- Kế ban ơn

Trong giao tế khi thấy có cơ hội giúp người phải lập tức nhào đến như con sóc đói, chộp lấy hạt dẻ cuối cùng trên mặt đất. Bởi vì tình người là của cải, mục đích cơ bản nhất của giao tế là kết tình người, có nhân duyên. …

Read More »