Home / Tag Archives: Những điều ước chân thành

Tag Archives: Những điều ước chân thành

Hai chị em và những điều ước

Hai chị em và những điều ước -   - Hai ch    em v   nh   ng   i   u      c 310x165

Câu chuyện cảm động về hai chị em gái cho chúng ta những bài học về yêu thương.Tình thân quý trọng biết bao Những điều ước chân thành – những điều ước của chị em gái. Tuy là chị em nhưng Carol và Helen lại có sở thích khác nhau …

Read More »