Home / Tag Archives: tầm nhìn Bill Gates

Tag Archives: tầm nhìn Bill Gates

Bỏ học để thành lập công ty

Riêng Bill Gates đã bỏ không theo học tiếp năm thứ 3 trường đại học Harvard để toàn tâm toàn ý cùng Paul Allen bắt tay xây dựng công ty Microsoft. Cần nói thêm ở đây, Bill Gates luôn đánh giá cao vai trò quyết định của tri thức và …

Read More »